πίνακας ανακοινώσεων

 

my foititoupoli

/19 Ιανουαρίου 2011 /18.19

ΤΕΙ Πειραιά/ Τμήμα Λογιστικής

Το Τμήμα Λογιστικής, του Τ.Ε.Ι Πειραιά ανακοινώνει την έναρξη της εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Λογιστική και Χρηματοοικονομική».

Το πρόγραμμα οργανώνεται και λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής, στα πλαίσια του Νόμου 3685/2008 και η αναγνώρισή του είναι δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 1413 τ..Β' /15.7.2009.

Το πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες (τρία εξάμηνα) full time. Τα μαθήματα γίνονται βραδινές ώρες μετά τις 6:00μ.μ. στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Πειραιά (5’ από τον σταθμό του ΜΕΤΡΟ Κεραμεικός).

Τα μαθήματα διδάσκονται από κσθηγητές Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του N. 3685/2008 (Α΄ 148 ).

Υποψήφιοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που προέρχονται από τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αλλά και από άλλα τμήματα συναφούς αντικειμένου. Στους φοιτούντες παρέχεται αναβολή στράτευσης.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 1/2/2011 έως 31/3/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής :
Δ/νση: Κειριαδών 2
11854 Κ. Πετράλωνα
Τηλ : 210–5381278 210-5381453 210-3420973
Fax : 210–3476661
Email: acc-fin@teipir.gr
Web site: www.mscaccounting.gr


Σχόλια


Μοιραστείτε αυτό το άρθρο