ΕΚΠΑ : Στην 233η θέση παγκοσμίως μεταξύ 12.000 πανεπιστημίων

Άνοδος έντεκα θέσεων για το ΕΚΠΑ στην κατάταξη «Webometrics Ranking of World Universities»

Δημοσιεύτηκε στις 27 Ιουλίου 2020, η νέα παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «Webometrics Ranking of World Universities» για το 2ο εξάμηνο του 2020.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέβηκε έντεκα θέσεις σε σχέση με την αντίστοιχη κατάταξη του Ιανουαρίου και βρίσκεται στη θέση 233 παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων.

Επιπροσθέτως βρίσκεται στην 71η θέση μεταξύ των 3593 Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη.Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 269, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 384, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 567 και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη θέση 621.

Στην συγκεκριμένη κατάταξη που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως από τα 28.000 για τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και 71 Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ και Ιδιωτικοί Φορείς παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (βλέπε πίνακα 1).

(http://www.webometrics.info/en/world )

Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται  κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό.

Η κατάταξη δημοσιεύεται για 17η χρονιά, από το 2004, και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται σε τέσσερα επιμέρους κριτήρια τα οποία είναι τα εξής:

1.       Παρουσία (Presence Rank) 5%: Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.

2.       Απήχηση – Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.

3.      Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Openness Rank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων.

Στην κατάταξη του Ιουλίου  του 2020 υπάρχει νέα σημαντική μεθοδολογική αλλαγή σε σχέση με την περσινή εκδοχή της κατάταξης: Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου  υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 210 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των είκοσι πρώτων προφίλ.  Μέχρι τον Ιανουάριο υπολογιζόταν από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 110 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των δέκα πρώτων προφίλ.  Τον Ιούλιου του 2019 η βαθμολογία είχε υπολογιστεί με βάση τα 100 πρώτα προφίλ μείον τα πέντε πρώτα. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 ο υπολογισμός γινόταν με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ Καθηγητών και ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου, μείον τις ετεροαναφορές του πρώτου προφίλ.

4.      Αριστεία (Excellence Rank) 35%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2013-2017 σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Πίνακας 1: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα

με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2020 (β΄ εξάμηνο)

  

Ranking World Ranksort descending University Presence Rank* Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1 233 National and Kapodistrian University of Athens 377 388 86 223
2 269 Aristotle University of Thessaloniki 173 329 282 309
3 384 National Technical University of Athens 645 478 376 442
4 567 University of Patras (incl University of Western Greece) 616 796 362 679
5 621 University of Ioannina 1424 978 467 646
6 637 University of Crete 794 994 407 725
7 880 University of Thessaly 1061 1804 550 929
8 941 University of the Aegean 1059 1422 845 1174
9 1229 Athens University of Economics and Business 1670 1604 830 1752
10 1269 Technical University of Crete 1788 2510 866 1425
11 1357 Harokopio University of Athens 4587 1612 1475 1777
12 1393 University of Piraeus 1515 2280 1115 1752
13 1398 Hellenic Open University 1776 1605 2030 1825
14 1458 University of Macedonia 1130 1641 1827 2060
15 1524 Democritus University of Thrace 961 5997 725 1055
16 1584 Agricultural University of Athens 2136 4013 1009 1508
17 1980 Technological Education Institute of Athens 2184 3793 2548 2082
18 2005 Ionian University 2505 1546 2439 3305
19 2007 Technological Education Institute of Crete 1885 4376 2402 1963
20 2049 University of Peloponnese 2348 4022 1582 2432
21 2204 Panteion University of Political and Social Sciences 2533 2485 2562 3116
22 2265 University of Western Macedonia 2428 5176 1470 2453
23 2778 Technological Education Institute of Thessaly (former TEI of Larissa) 3928 3836 2719 3616
24 2864 American College of Greece 7674 3762 3243 3534
25 3066 School of Pedagogical and Technological Education 6233 3416 3965 3889
26 5046 Technological Education Institute of Western Macedonia (TEI Kozani) 3070 11070 5821 3961
27 5108 Athens Information Technology 29701 10286 5821 3442
28 5715 Metropolitan College 9362 3952 4768 6528
29 5964 American School of Classical Studies at Athens 2796 2793 5821 6528
30 6180 (1) Hellenic Army Academy 15139 11752 5821 4619
31 6244 Technological Education Institute of Piraeus 2765 3260 5821 6528
32 6500 Technological Education Institute of Western Greece 2541 10737 5821 5219
33 6669 Technological Education Institute of Lamia 8715 9787 5821 5315
34 6795 International Helenic University 3892 9780 2717 6528
35 7321 American College of Thessaloniki 9550 8347 5821 5828
36 7667 Technological Education Institute of Epirus 2428 5984 5740 6528
37 8545 Athens School of Fine Arts 5058 6555 5821 6528
38 8716 Hellenic Naval Academy 11735 13711 5821 5315
39 10080 Technological Educational Institution of the Ionian Islands 5670 8618 5821 6528
40 10837 (3) CITY College International Faculty University of Sheffield 8887 9315 5821 6528
41 11031 Technological Education Institute of Patras 7443 9730 5821 6528
42 11074 American Farm School Thessaloniki 8906 9618 5821 6528
43 11294 Mediterranean College 9302 9868 5821 6528
44 11660 New York College 7966 10462 5821 6528
45 11691 Aegean Omiros College 21592 9397 5821 6528
46 12839 College Year in Athens 20150 10948 5821 6528
47 13002 Technological Education Institute of Chalkida 25759 10618 5821 6528
48 13388 Bca Business Studies 14081 12168 5821 6528
49 13751 Akto Art & Design 21994 11980 5821 6528
50 14019 Hellenic American Education Center 16766 12737 5821 6528
51 14811 Technological Educational Institute of Central Greece 7069 14672 5821 6528
52 14840 Independent Science & Technology Studies 19733 13536 5821 6528
53 15047 City Unity College 17686 13955 5821 6528
54 16201 Technological Educational Institute of Peloponnese 4830 16670 5821 6528
55 16336 Hellenic American University 20972 15275 5821 6528
56 16527 Vakalo Art & Design College 11527 16306 5821 6528
57 17138 Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center) 20614 16266 5821 6528
58 18109 ICBS Business School 25897 16865 5821 6528
59 18503 State Conservatory of Thessaloniki 15847 18295 5821 6528
60 19169 DEI College 21227 18645 5821 6528
61 20083 British Hellenic College 17089 20045 5821 6528
62 20558 AAS College Applied Arts Studies 21846 20217 5821 6528
63 21313 Athens School of Management 23564 20829 5821 6528
64 21516 Institution d΄Etudes Francophones 25999 20789 5821 6528
65 21842 Conservatoire of Northern Greece 26477 21105 5821 6528
66 22824 René Descartes College 20688 22900 5821 6528
67 23295 American University of Athens 29849 21755 5821 6528
68 23517 Greek Bible College 22864 23419 5821 6528
69 25229 MBS College College of Crete Heraklion 25818 24988 5821 6528
70 25940 College of Professional Journalism 30225 24471 5821 6528
71 27512 European College for Tourism Studies Corfu 29609 26985 5821 6528

Πηγή: Ιστοσελίδα Webometrics:

http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ

Πηγή: alfavita.gr

Total
1
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *