διάβασε το

Πρόγραμμα υποτροφιών για συμμετοχή φοιτητών σε θερινά τμήματα γλώσσας στη Γερμανία

Προκηρύχθηκε από την Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) πρόγραμμα υποτροφιών για συμμετοχή φοιτητών σε θερινά τμήματα γλώσσας στη Γερμανία. Η…