Φοιτητικές Εκλογές 2013 | Τα αποτελέσματα της 17ης Απριλίου

Οι φοιτητές ήδη έχουν ξεκινήσει να προσέρχονται στις σχολές τους για να ψηφίσουν στις φοιτητικές εκλογές.

Και οι τελευταίες κάλπες που έχουν μείνει ανοιχτές κλείνουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία των φοιτητικών εκλογών. Οι καταμέτρηση σε πολλά τμήματα έχει ήδη αρχίσει και μόλις υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα θα μπορείτε να τα δείτε σ’ αυτή την σελίδα.

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ΑΕΙ ανά Ίδρυμα

ΙΔΡΥΜΑ: ΑΙΓΑΙΟΥ Σε: 15 από 16 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 3241 – % 3183 – % 58 0%
ΕΓΚΥΡΑ 3094 – % 3041 – % 53 0%
ΑΚΥΡΑ 147 – % 142 – % 5 0%
ΛΕΥΚΑ 50 1.62% 62 2.04% -12 -0.42%
ΠΚΣ 509 16.45% 508 16.71% 1 -0.26%
ΔΑΠ 1266 40.92% 1245 40.94% 21 -0.019999999999996%
ΠΑΣΠ 587 18.97% 563 18.51% 24 0.46%
ΕΑΑΚ 163 5.27% 163 5.36% 0 -0.090000000000001%
ΑΡ.ΕΝ. 60 1.94% 79 2.60% -19 -0.66%
ΛΟΙΠΑ 459 14.84% 421 13.84% 38 1%

ΙΔΡΥΜΑ: ΑΠΘ Σε: 33 από 40 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 10107 – % 11434 – % -1327 0%
ΕΓΚΥΡΑ 9690 – % 11063 – % -1373 0%
ΑΚΥΡΑ 417 – % 371 – % 46 0%
ΛΕΥΚΑ 229 2.36% 216 1.95% 13 0.41%
ΠΚΣ 1286 13.27% 1387 12.54% -101 0.73%
ΔΑΠ 4221 43.56% 4601 41.59% -380 1.97%
ΠΑΣΠ 1669 17.22% 2331 21.07% -662 -3.85%
ΕΑΑΚ 1251 12.91% 1265 11.43% -14 1.48%
ΑΡ.ΕΝ. 464 4.79% 491 4.44% -27 0.35%
ΛΟΙΠΑ 648 6.69% 873 7.89% -225 -1.2%

ΙΔΡΥΜΑ: ΑΣΚΤ Σε: 1 από 1 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 183 – % 197 – % -14 0%
ΕΓΚΥΡΑ 177 – % 192 – % -15 0%
ΑΚΥΡΑ 6 – % 5 – % 1 0%
ΛΕΥΚΑ 3 1.69% 9 4.69% -6 -3%
ΠΚΣ 44 24.86% 49 25.52% -5 -0.66%
ΔΑΠ 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΕΑΑΚ 65 36.72% 75 39.06% -10 -2.34%
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΛΟΙΠΑ 65 36.72% 59 30.73% 6 5.99%

ΙΔΡΥΜΑ: ΔΠΘ Σε: 12 από 16 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 3806 – % 3800 – % 6 0%
ΕΓΚΥΡΑ 3662 – % 3664 – % -2 0%
ΑΚΥΡΑ 144 – % 136 – % 8 0%
ΛΕΥΚΑ 122 3.33% 64 1.75% 58 1.58%
ΠΚΣ 384 10.49% 293 8.00% 91 2.49%
ΔΑΠ 1750 47.79% 1779 48.55% -29 -0.76%
ΠΑΣΠ 946 25.83% 1118 30.51% -172 -4.68%
ΕΑΑΚ 182 4.97% 222 6.06% -40 -1.09%
ΑΡ.ΕΝ. 105 2.87% 153 4.18% -48 -1.31%
ΛΟΙΠΑ 173 4.72% 35 0.96% 138 3.76%

ΙΔΡΥΜΑ: Δυτ. Μακεδονίας Σε: 4 από 6 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 618 – % 820 – % -202 0%
ΕΓΚΥΡΑ 592 – % 783 – % -191 0%
ΑΚΥΡΑ 26 – % 37 – % -11 0%
ΛΕΥΚΑ 8 1.35% 5 0.64% 3 0.71%
ΠΚΣ 103 17.40% 95 12.13% 8 5.27%
ΔΑΠ 116 19.59% 147 18.77% -31 0.82%
ΠΑΣΠ 284 47.97% 416 53.13% -132 -5.16%
ΕΑΑΚ 8 1.35% 21 2.68% -13 -1.33%
ΑΡ.ΕΝ. 21 3.55% 0 0.00% 21 3.55%
ΛΟΙΠΑ 52 8.78% 99 12.64% -47 -3.86%

ΙΔΡΥΜΑ: ΕΚΠΑ Σε: 13 από 23 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 3861 – % 3992 – % -131 0%
ΕΓΚΥΡΑ 3722 – % 3858 – % -136 0%
ΑΚΥΡΑ 139 – % 134 – % 5 0%
ΛΕΥΚΑ 97 2.61% 57 1.48% 40 1.13%
ΠΚΣ 977 26.25% 897 23.25% 80 3%
ΔΑΠ 1115 29.96% 1251 32.43% -136 -2.47%
ΠΑΣΠ 389 10.45% 563 14.59% -174 -4.14%
ΕΑΑΚ 702 18.86% 546 14.15% 156 4.71%
ΑΡ.ΕΝ. 302 8.11% 333 8.63% -31 -0.52%
ΛΟΙΠΑ 181 4.86% 238 6.17% -57 -1.31%

ΙΔΡΥΜΑ: ΕΜΠ Σε: 5 από 9 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 1521 – % 1591 – % -70 0%
ΕΓΚΥΡΑ 1468 – % 1512 – % -44 0%
ΑΚΥΡΑ 53 – % 79 – % -26 0%
ΛΕΥΚΑ 69 4.70% 63 4.17% 6 0.53%
ΠΚΣ 330 22.48% 279 18.45% 51 4.03%
ΔΑΠ 361 24.59% 350 23.15% 11 1.44%
ΠΑΣΠ 146 9.95% 186 12.30% -40 -2.35%
ΕΑΑΚ 439 29.90% 447 29.56% -8 0.34%
ΑΡ.ΕΝ. 123 8.38% 150 9.92% -27 -1.54%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 122 8.07% -122 -8.07%

ΙΔΡΥΜΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σε: 16 από 16 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 3134 – % 3065 – % 69 0%
ΕΓΚΥΡΑ 2992 – % 2934 – % 58 0%
ΑΚΥΡΑ 142 – % 131 – % 11 0%
ΛΕΥΚΑ 86 2.87% 58 1.98% 28 0.89%
ΠΚΣ 562 18.78% 514 17.52% 48 1.26%
ΔΑΠ 790 26.40% 696 23.72% 94 2.68%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 60 2.04% -60 -2.04%
ΕΑΑΚ 164 5.48% 120 4.09% 44 1.39%
ΑΡ.ΕΝ. 260 8.69% 393 13.39% -133 -4.7%
ΛΟΙΠΑ 1130 37.77% 1093 37.25% 37 0.52%

ΙΔΡΥΜΑ: ΙΟΝΙΟΥ Σε: 6 από 6 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 836 – % 1042 – % -206 0%
ΕΓΚΥΡΑ 808 – % 996 – % -188 0%
ΑΚΥΡΑ 28 – % 46 – % -18 0%
ΛΕΥΚΑ 21 2.60% 20 2.01% 1 0.59%
ΠΚΣ 159 19.68% 171 17.17% -12 2.51%
ΔΑΠ 11 1.36% 31 3.11% -20 -1.75%
ΠΑΣΠ 339 41.96% 409 41.06% -70 0.9%
ΕΑΑΚ 55 6.81% 41 4.12% 14 2.69%
ΑΡ.ΕΝ. 58 7.18% 71 7.13% -13 0.05%
ΛΟΙΠΑ 165 20.42% 253 25.40% -88 -4.98%

ΙΔΡΥΜΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σε: 17 από 17 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 4025 – % 4519 – % -494 0%
ΕΓΚΥΡΑ 3831 – % 4354 – % -523 0%
ΑΚΥΡΑ 194 – % 165 – % 29 0%
ΛΕΥΚΑ 62 1.62% 51 1.17% 11 0.45%
ΠΚΣ 685 17.88% 618 14.19% 67 3.69%
ΔΑΠ 1609 42.00% 1759 40.40% -150 1.6%
ΠΑΣΠ 653 17.05% 937 21.52% -284 -4.47%
ΕΑΑΚ 273 7.13% 338 7.76% -65 -0.63%
ΑΡ.ΕΝ. 194 5.06% 310 7.12% -116 -2.06%
ΛΟΙΠΑ 355 9.27% 341 7.83% 14 1.44%

ΙΔΡΥΜΑ: Παν. ΚΡΗΤΗΣ Σε: 15 από 15 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 4233 – % 4264 – % -31 0%
ΕΓΚΥΡΑ 4092 – % 4132 – % -40 0%
ΑΚΥΡΑ 141 – % 132 – % 9 0%
ΛΕΥΚΑ 103 2.52% 84 2.03% 19 0.49%
ΠΚΣ 522 12.76% 469 11.35% 53 1.41%
ΔΑΠ 1328 32.45% 1282 31.03% 46 1.42%
ΠΑΣΠ 911 22.26% 1077 26.06% -166 -3.8%
ΕΑΑΚ 480 11.73% 398 9.63% 82 2.1%
ΑΡ.ΕΝ. 460 11.24% 589 14.25% -129 -3.01%
ΛΟΙΠΑ 288 7.04% 233 5.64% 55 1.4%

ΙΔΡΥΜΑ: Παν. Πελοποννήσου Σε: 7 από 8 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 792 – % 851 – % -59 0%
ΕΓΚΥΡΑ 727 – % 782 – % -55 0%
ΑΚΥΡΑ 65 – % 69 – % -4 0%
ΛΕΥΚΑ 14 1.93% 18 2.30% -4 -0.37%
ΠΚΣ 84 11.55% 91 11.64% -7 -0.09%
ΔΑΠ 213 29.30% 236 30.18% -23 -0.88%
ΠΑΣΠ 135 18.57% 173 22.12% -38 -3.55%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΑΡ.ΕΝ. 56 7.70% 72 9.21% -16 -1.51%
ΛΟΙΠΑ 264 36.31% 192 24.55% 72 11.76%

ΙΔΡΥΜΑ: Παν. Στερεάς Σε: 2 από 2 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 238 – % 92 – % 146 0%
ΕΓΚΥΡΑ 224 – % 83 – % 141 0%
ΑΚΥΡΑ 14 – % 9 – % 5 0%
ΛΕΥΚΑ 2 0.89% 0 0.00% 2 0.89%
ΠΚΣ 17 7.59% 2 2.41% 15 5.18%
ΔΑΠ 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΛΟΙΠΑ 205 91.52% 81 97.59% 124 -6.07%

ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΤΡΩΝ Σε: 21 από 21 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 7304 – % 7010 – % 294 0%
ΕΓΚΥΡΑ 7012 – % 6745 – % 267 0%
ΑΚΥΡΑ 292 – % 251 – % 41 0%
ΛΕΥΚΑ 115 1.64% 81 1.20% 34 0.44%
ΠΚΣ 1758 25.07% 1497 22.19% 261 2.88%
ΔΑΠ 2123 30.28% 2038 30.21% 85 0.07%
ΠΑΣΠ 1050 14.97% 1152 17.08% -102 -2.11%
ΕΑΑΚ 1129 16.10% 1029 15.26% 100 0.84%
ΑΡ.ΕΝ. 660 9.41% 613 9.09% 47 0.32%
ΛΟΙΠΑ 177 2.52% 335 4.97% -158 -2.45%

ΙΔΡΥΜΑ: Πολ. ΚΡΗΤΗΣ Σε: 1 από 1 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 1204 – % 845 – % 359 0%
ΕΓΚΥΡΑ 1142 – % 821 – % 321 0%
ΑΚΥΡΑ 62 – % 24 – % 38 0%
ΛΕΥΚΑ 30 2.63% 12 1.46% 18 1.17%
ΠΚΣ 160 14.01% 113 13.76% 47 0.25%
ΔΑΠ 88 7.71% 47 5.72% 41 1.99%
ΠΑΣΠ 437 38.27% 301 36.66% 136 1.61%
ΕΑΑΚ 397 34.76% 291 35.44% 106 -0.68%
ΑΡ.ΕΝ. 24 2.10% 38 4.63% -14 -2.53%
ΛΟΙΠΑ 6 0.53% 19 2.31% -13 -1.78%

ΙΔΡΥΜΑ: ΧΑΣΟΟ Σε: 1 από 1 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 276 – % 335 – % -59 0%
ΕΓΚΥΡΑ 262 – % 317 – % -55 0%
ΑΚΥΡΑ 14 – % 18 – % -4 0%
ΛΕΥΚΑ 2 0.76% 3 0.95% -1 -0.19%
ΠΚΣ 63 24.05% 51 16.09% 12 7.96%
ΔΑΠ 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΕΑΑΚ 35 13.36% 22 6.94% 13 6.42%
ΑΡ.ΕΝ. 15 5.73% 19 5.99% -4 -0.26%
ΛΟΙΠΑ 147 56.11% 222 70.03% -75 -13.92%

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ΤΕΙ ανά Ίδρυμα

ΙΔΡΥΜΑ: Αθήνας Σε: 3 από 5 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 1956 – % 1984 – % -28 0%
ΕΓΚΥΡΑ 1872 – % 1923 – % -51 0%
ΑΚΥΡΑ 84 – % 61 – % 23 0%
ΛΕΥΚΑ 28 1.50% 37 1.92% -9 -0.42%
ΠΚΣ 266 14.21% 280 14.56% -14 -0.35%
ΔΑΠ 1155 61.70% 1141 59.33% 14 2.37%
ΠΑΣΠ 235 12.55% 327 17.00% -92 -4.45%
ΕΑΑΚ 77 4.11% 101 5.25% -24 -1.14%
ΑΡ.ΕΝ. 39 2.08% 37 1.92% 2 0.16%
ΛΟΙΠΑ 72 3.85% 0 0.00% 72 3.85%

ΙΔΡΥΜΑ: Αιγίου Σε: 1 από 1 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 298 – % 355 – % -57 0%
ΕΓΚΥΡΑ 274 – % 333 – % -59 0%
ΑΚΥΡΑ 24 – % 22 – % 2 0%
ΛΕΥΚΑ 4 1.46% 4 1.20% 0 0.26%
ΠΚΣ 22 8.03% 14 4.20% 8 3.83%
ΔΑΠ 63 22.99% 101 30.33% -38 -7.34%
ΠΑΣΠ 140 51.09% 166 49.85% -26 1.24%
ΕΑΑΚ 45 16.42% 48 14.41% -3 2.01%
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0%

ΙΔΡΥΜΑ: ΑΣΠΑΙΤΕ Σε: 1 από 1 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 888 – % 1048 – % -160 0%
ΕΓΚΥΡΑ 832 – % 1017 – % -185 0%
ΑΚΥΡΑ 56 – % 31 – % 25 0%
ΛΕΥΚΑ 12 1.44% 5 0.49% 7 0.95%
ΠΚΣ 246 29.57% 145 14.26% 101 15.31%
ΔΑΠ 156 18.75% 160 15.73% -4 3.02%
ΠΑΣΠ 330 39.66% 595 58.51% -265 -18.85%
ΕΑΑΚ 40 4.81% 48 4.72% -8 0.09%
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΛΟΙΠΑ 48 5.77% 64 6.29% -16 -0.52%

ΙΔΡΥΜΑ: Δυτικής Μακεδονίας Σε: 5 από 5 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 2512 – % 2720 – % -208 0%
ΕΓΚΥΡΑ 2268 – % 2585 – % -317 0%
ΑΚΥΡΑ 244 – % 135 – % 109 0%
ΛΕΥΚΑ 33 1.46% 18 0.70% 15 0.76%
ΠΚΣ 317 13.98% 294 11.37% 23 2.61%
ΔΑΠ 1579 69.62% 1640 63.44% -61 6.18%
ΠΑΣΠ 242 10.67% 514 19.88% -272 -9.21%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΛΟΙΠΑ 97 4.28% 119 4.60% -22 -0.32%

ΙΔΡΥΜΑ: Ηπείρου Σε: 4 από 6 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 1299 – % 1200 – % 99 0%
ΕΓΚΥΡΑ 1266 – % 1148 – % 118 0%
ΑΚΥΡΑ 33 – % 52 – % -19 0%
ΛΕΥΚΑ 14 1.11% 13 1.13% 1 -0.02%
ΠΚΣ 159 12.56% 171 14.90% -12 -2.34%
ΔΑΠ 460 36.33% 417 36.32% 43 0.009999999999998%
ΠΑΣΠ 447 35.31% 429 37.37% 18 -2.06%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΑΡ.ΕΝ. 8 0.63% 3 0.26% 5 0.37%
ΛΟΙΠΑ 178 14.06% 115 10.02% 63 4.04%

ΙΔΡΥΜΑ: Ιονίων Νήσων Σε: 4 από 4 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 531 – % 521 – % 10 0%
ΕΓΚΥΡΑ 497 – % 499 – % -2 0%
ΑΚΥΡΑ 34 – % 22 – % 12 0%
ΛΕΥΚΑ 3 0.60% 9 1.80% -6 -1.2%
ΠΚΣ 93 18.71% 101 20.24% -8 -1.53%
ΔΑΠ 44 8.85% 71 14.23% -27 -5.38%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 51 10.22% -51 -10.22%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΛΟΙΠΑ 357 71.83% 267 53.51% 90 18.32%

ΙΔΡΥΜΑ: Καβάλας Σε: 1 από 3 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 209 – % 169 – % 40 0%
ΕΓΚΥΡΑ 201 – % 165 – % 36 0%
ΑΚΥΡΑ 8 – % 4 – % 4 0%
ΛΕΥΚΑ 7 3.48% 6 3.64% 1 -0.16%
ΠΚΣ 11 5.47% 24 14.55% -13 -9.08%
ΔΑΠ 57 28.36% 31 18.79% 26 9.57%
ΠΑΣΠ 88 43.78% 104 63.03% -16 -19.25%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΛΟΙΠΑ 38 18.91% 0 0.00% 38 18.91%

ΙΔΡΥΜΑ: Καλαμάτας Σε: 4 από 4 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 914 – % 746 – % 168 0%
ΕΓΚΥΡΑ 872 – % 726 – % 146 0%
ΑΚΥΡΑ 42 – % 20 – % 22 0%
ΛΕΥΚΑ 8 0.92% 5 0.69% 3 0.23%
ΠΚΣ 119 13.65% 137 18.87% -18 -5.22%
ΔΑΠ 205 23.51% 147 20.25% 58 3.26%
ΠΑΣΠ 387 44.38% 337 46.42% 50 -2.04%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΑΡ.ΕΝ. 45 5.16% 15 2.07% 30 3.09%
ΛΟΙΠΑ 108 12.39% 85 11.71% 23 0.68%

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΙΔΡΥΜΑ: Κρήτης Σε: 3 από 9 σχολές
  2013 2012 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 561 – % 559 – % 2 0%
ΕΓΚΥΡΑ 531 – % 549 – % -18 0%
ΑΚΥΡΑ 30 – % 10 – % 20 0%
ΛΕΥΚΑ 4 0.75% 5 0.91% -1 -0.16%
ΠΚΣ 64 12.05% 91 16.58% -27 -4.53%
ΔΑΠ 43 8.10% 112 20.40% -69 -12.3%
ΠΑΣΠ 195 36.72% 173 31.51%