Πανελλήνιες 2016 | Που πάνε τα γραπτά μετά την εξέταση;

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ ποια διαδικασία ακολουθείται ώστε να φτάσει το γραπτό σου από το Εξεταστικό στο Βαθμολογικό κέντρο; Ποια διαδρομή παίρνει το τετράδιο στο οποίο έδωσες τις απαντήσεις σου και πόσοι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό;

Το mycampus.gr έκανε την έρευνα του και παρακάτω σου παρουσιάζει, βήμα-βήμα την περίπλοκη αυτή διαδικασία η οποία τηρείται πιστά και αυστηρά κάθε χρόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στην αίθουσα

  1.  Οι επιτηρητές κατά την παράδοση των γραπτών από τους εξεταζόμενους και παρουσία του εξεταζόμενου καλύπτουν με αδιαφανές -μαύρο- αυτοκόλλητο τα ατομικά στοιχεία που αναφέρονται στο πάνω εσωτερικό μέρος του εξωφύλλου. Κατά την επικόλληση του αυτοκόλλητου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε το μέρος που έχει την κόλλα να επικολλάται πάνω στην οικεία γραμμοσκίαση. Το σημείο αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή γιατί αν το τμήμα που έχει την κόλλα επικολληθεί λανθασμένα πάνω στα ατομικά στοιχεία, δημιουργείται κατά την αποκόλληση πρόβλημα αναγνώρισης της ταυτότητας του γραπτού.
  2. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης στην αίθουσα (παράδοση και του τελευταίου γραπτού), παραδίδουν αμέσως με πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης τα γραπτά, τα απουσιολόγια και τις καταστάσεις παρόντων – απόντων στη Λυκειακή Επιτροπή.

Στο σχολείο

Η Λυκειακή Επιτροπή, αφού συγκεντρώσει κατά την παραπάνω διαδικασία τα γραπτά ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (Ομάδας Β’) από όλες τις αίθουσες, τα συσκευάζει σε ένα δέμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και αντίγραφα των αντίστοιχων καταστάσεων που έχουν σημειωθεί οι απόντες, καθώς και τα απουσιολόγια. Διευκρινίζεται ότι και τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάστηκαν γραπτώς στο οικείο λύκειο συσκευάζονται στο ίδιο δέμα με τα άλλα γραπτά, χωρίς καμιά ιδιαίτερη ένδειξη.

Τα γραπτά συσκευάζονται ως εξής:

  • Ολα τα γραπτά του Ε.Κ. συσκευάζονται σε ένα δέμα. Το δέμα σφραγίζεται στο σημείο κλεισίματος και στο περίβλημα του κάθε δέματος αναγράφονται ο τίτλος του λυκείου – Εξεταστικού Κέντρου, η ημερομηνία εξέτασης, ο αριθμός των γραπτών που περιέχει το δέμα και ο παραλήπτης του δέματος, η διεύθυνσή του και ο Ταχυδρομικός Κώδικας, δηλαδή η ΕΕΔΔΕ.
  • Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των Λυκειακών Επιτροπών στην καλή συσκευασία, έτσι ώστε να προστατεύονται τα γραπτά δοκίμια και να μην υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των γραπτών δοκιμίων κατά τη μεταφορά τους. Ολα τα γραπτά του Εξεταστικού Κέντρου θα διακινηθούν προς την Επιτροπή Εξετάσεων (ΕΕΔΔΕ) και το ίδιο Βαθμολογικό Κέντρο, ανεξαρτήτως αν σε αυτό το Εξεταστικό Κέντρο εξετάζονται μαθητές λυκείων που ενδεχομένως ανήκαν σε διαφορετικά πρώην γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Αν στο συγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο εξετάζονται υποψήφιοι και από Ημερήσια και από Εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ ή/και ΕΠΑΛ-Β’), τότε το δέμα περιέχει 2 πακέτα γραπτών ανά τύπο λυκείου (1 για τα ημερήσια και 1 για τα εσπερινά), σε καθένα από τα οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των γραπτών για τα ημερήσια και για τα εσπερινά αντίστοιχα και ο αριθμός των γραπτών ανά λύκειο προέλευσης.
  • Σε κάθε περίπτωση τα γραπτά του δέματος ή κάθε πακέτου θα είναι ήδη χωρισμένα σε υποφακέλους ανά μάθημα/κατεύθυνση. Σε κάθε υποφάκελο θα αναγράφονται ο τίτλος του μαθήματος και ο αριθμός των γραπτών ανά μάθημα.

Στο δρόμο – Μετακίνηση

Μετά την ολοκλήρωση της συσκευασίας, ο πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής παραδίδει με πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης το δέμα στον ορισθέντα για τη μεταφορά καθηγητή – σύνδεσμο, ο οποίος τα μεταφέρει στην οικεία ΕΕΔΔΕ. Κατά τη μεταφορά ο καθηγητής μπορεί να συνοδεύεται από αστυνομικό, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και ύστερα από συνεννόηση με τον οικείο διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης. Η ΕΕΔΔΕ, μετά τη συγκέντρωση όλων των γραπτών από όλα τα ΕΚ της περιφέρειάς της, τα αποστέλλει χωρίς να ανοίγει τα δέματα στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο.

Βαθμολογικό Κέντρο

Κατά την παραλαβή των γραπτών από το βαθμολογικό κέντρο ανοίγονται τα σχετικά δέματα παρουσία του συνοδού καθηγητή και γίνεται καταμέτρηση των τετραδίων που παραλαμβάνονται. Συντάσσεται δε σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης, στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός των δεμάτων που παραλήφθηκαν και εφόσον ο αριθμός των τετραδίων δεν συμφωνεί με τον αριθμό που αναγράφεται στο κάθε δέμα, επισημειώνεται σχετική παρατήρηση στο πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης που μονογράφεται τόσο από τον συνοδό όσο και από τον παραλήπτη του βαθμολογικού κέντρου!

Επειτα από όλη αυτήν τη διαδικασία τα γραπτά μοιράζονται ανά πακέτο στους καθηγητές και η βαθμολόγηση αρχίζει…

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *