Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών

Κατέχοντας τη φοιτητική ιδιότητα, εκτός από όλα τα άλλα πλεονεκτήματα, έχεις την ευκαιρία να ταξιδέψεις σε άλλες χώρες είτε για να σπουδάσεις για κάποιους μήνες είτε για να αποκτήσεις επιπλέον ικανότητες. Η εμπειρία είναι μοναδική και θα σου μείνει αξέχαστη.

Πρόγραμμα Socrates Erasmus

Τι είναι το πρόγραμμα Socrates Erasmus;
Το SOCRATES είναι το πρόγραμμα δράσης της ευρωπαϊκής κοινότητας στον τομέα της εκπαίδευσης. Το ERASMUS είναι το κομμάτι του SOCRATES που αφορά την ανώτατη εκπαίδευση. Το ERASMUS είναι ένα πρόγραμμα που ιδρύθηκε από την Ε.Ε. και περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συμπεριλαμβάνοντας την κινητικότητα και ανταλλαγή των φοιτητών τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό στις χώρες μέλη της Ε.Ε., στην Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν τη Νορβηγία αλλά και έχει επεκταθεί και στις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία, Σλοβενία, Δημοκρατία Τσεχίας, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Μάλτα), καθώς και στην Κύπρο. Η Τουρκία προς το παρόν διαπραγματεύεται την πιθανή μελλοντική της συμμετοχή.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο ERASMUS;
Για να πάρεις μέρος στο πρόγραμμα SOCRATES/ ERASMUS, πρέπει να εκπληρώνεις τους ακόλουθους όρους: Να είσαι φοιτητής, εγγεγραμμένος σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης που στοχεύει σε απόκτηση τίτλου (πτυχίο, μεταπτυχιακό, μέχρι και διδακτορικό) σε μια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Να είσαι πολίτης μιας από τις εμπλεκόμενες χώρες (ή είναι αναγνωρισμένο επίσημα ότι είσαι πρόσφυγας ή άπατρις ή μόνιμος κάτοικος σε μια από αυτές τις χώρες). Να έχεις συμπληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των σπουδών σου.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στο ERASMUS και πού μπορώ να πάω;
Αν πληροίς τους παραπάνω όρους, θα πρέπει να επικοινωνήσεις με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του πανεπιστημίου σου, όπου θα καταθέσεις την αίτησή σου. Από εκεί, αφού συγκεντρωθούν αποστέλλονται στα Τμήματα και στους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους για την τελική επιλογή. Στο γραφείο αυτό, θα σε ενημερώσουν πλήρως για όλες τις ανταλλαγές φοιτητών στις οποίες εμπλέκεται η σχολή σου, ποια με ποια πανεπιστήμια συνεργάζεται, ποιοι κλάδοι προσφέρονται σε ποιες χώρες κ.τ.λ. Σου δίνεται η δυνατότητα να σπουδάσεις σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα με το δικό σου ιδρύματα, σε μια από τις τριάντα χώρες μέλη του προγράμματος. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός θέσεων και παροχών που διατίθενται σε κάθε πανεπιστήμιο υποδοχής και δίνονται στους φοιτητές μετά από μια διαδικασία επιλογής που οργανώνεται από το δικό σου πανεπιστήμιο.

Πόσο καιρό μπορώ να πάω και πότε;
Στα πλαίσια του προγράμματος SOCRATES/ERASMUS, μπορείς να περάσεις από τρεις μήνες μέχρι και έναν ολόκληρο ακαδημαϊκό χρόνο στο εξωτερικό. Γενικά, πάντως, ένας φοιτητής περνάει είτε το χειμερινό είτε το εαρινό εξάμηνο σπουδών ή και έναν ολόκληρο χρόνο. Το πότε θα πας θα εξαρτηθεί από σένα και την περίοδο που θέλεις να φύγεις. Αυτό καθορίζεται με την υποβολή της αίτησης.

Υπάρχει κάποιο χρηματικό επίδομα για το ERASMUS;
Ναι. Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική βοήθεια σε πολλές χιλιάδες φοιτητών. Αυτά τα επιδόματα έχουν σκοπό να συνεισφέρουν στην κάλυψη κάποιων εξτρά εξόδων που σχετίζονται με τις σπουδές στο εξωτερικό, όπως έξοδα μετακινήσεων, έξοδα για την εκμάθηση της γλώσσας, γενικά, μεγαλύτερα έξοδα που σχετίζονται με το υψηλότερο κόστος ζωής της χώρας υποδοχής. Το επίδομα που παρέχει το πρόγραμμα SOCRATES/ERASMUS εφόσον εγκριθεί αφορά όλη την περίοδο σπουδών στο εξωτερικό (από τρεις μήνες ως μια ακαδημαϊκή χρονιά).

Για πόσα λεφτά μιλάμε;
Η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ ανά σπουδαστή για μια μέγιστη περίοδο 12 μηνών στο εξωτερικό ή τα 500 ευρώ το μήνα για μικρότερες περιόδους. Ωστόσο, ο μέσος όρος θα είναι συνήθως σημαντικά κατώτερος από το μέγιστο. Το ελάχιστο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί είναι 300 ευρώ για περίοδο 3 έως 6 μηνών ή 50 ευρώ για μια περίοδο 6 έως 12 μηνών. Σε περίπτωση σπουδαστών με ειδικές ανάγκες, μπορεί να υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις, περιλαμβανομένης της χορήγησης υποτροφιών που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο.

Τι γίνεται με τις υποτροφίες;
Ένας πολύ περιορισμένος αριθμός υποτροφιών, μπορεί να διατεθεί σε σπουδαστές ERASMUS, οι οποίοι, παρόλο που πληρούν όλες τις άλλες προϋποθέσεις, δεν υπάγονται στα πλαίσια συμφωνίας διαπανεπιστημιακής συνεργασίας ("ελεύθερα διακινούμενοι" – "FREE MOVERS"). Οι ρυθμίσεις που διέπουν τις υποτροφίες αυτές εξαρτώνται από την πολιτική που ακολουθεί κάθε συμμετέχουσα χώρα, από το επίπεδο της συνολικής ζήτησης ενισχύσεων από τους σπουδαστές σε αυτή τη χώρα αλλά και από τις διαθέσιμες πιστώσεις, την ισορροπία της ροής σπουδαστών μεταξύ χωρών και διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, από την διαθεσιμότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης από άλλες πηγές κ.λ.π.

Ενδιαφέρομαι για υποτροφία ERASUS τι πρέπει να κάνω;
Για να διεκδικήσεις μια υποτροφία ERASMUS συμπλήρωσε την αίτηση που θα σου δώσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συνοδευόμενη από:

  •  αναλυτική βαθμολογία (πιστοποιητικό Γραμματείας),
  • σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS,
  • αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσικής ικανότητας (εφόσον υπάρχει).

Πρέπει να πληρώνω στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού που θα πάω;
Ένας από τους όρους του προγράμματος είναι ότι δεν υπάρχουν αμοιβές στα πανεπιστήμια υποδοχής είτε σε ό,τι αφορά δίδακτρα, εγγραφή και εξέταστρα, είτε για δικαίωμα πρόσβασης σε εργαστήρια και βιβλιοθήκες. Ωστόσο, μπορεί να επιβαρυνθείτε με κάποιες δαπάνες που θα αφορούν ασφάλιση, εφ’ όσον δεν έχετε ήδη σε κάποιο ταμείο, φοιτητικούς συλλόγους, χρήση φωτοτυπικών, εργαστηριακά προϊόντα κ.λπ., όμοια με τους εκεί σπουδαστές.

Γυρνώντας πίσω θα μου αναγνωριστεί αυτή η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό;
Ναι. Η περίοδος σπουδών με SOCRATES/ERASMUS είναι ένα ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου σου. Για την περίοδο σπουδών σου στο εξωτερικό, θα σου δοθεί πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση, σύμφωνα με την εκπαιδευτική συμφωνία του προγράμματος.

Τι είναι η εκπαιδευτική συμφωνία;
Όταν με το καλό γίνεις φοιτητής Erasmus, θα πρέπει να συμπληρώσεις και να υπογράψεις μια γραπτή συμφωνία ανάμεσα σε εσένα και τα δύο συμβαλλόμενα πανεπιστήμια (το δικό σου και αυτό που θα πας), που θα αφορά το πρόγραμμα σπουδών. Είναι ένα συμβόλαιο που επισημαίνει με ακρίβεια ποια μαθήματα θα παρακολουθείς. Θα πρέπει να συμπληρωθεί πριν φτάσεις στο πανεπιστήμιο της προτίμησής σου. Μεταγενέστερες μετατροπές στην αίτηση αυτή επιτρέπονται από τη στιγμή που θα συμφωνήσουν όλα τα μέρη. Στο τέλος της περιόδου σπουδών σου στο εξωτερικό, το πανεπιστήμιο που σε φιλοξενεί θα πρέπει να χορηγεί σε σένα και στο πανεπιστήμιό σου το βεβαίωση "αναγνώρισης μαθημάτων" αναφέροντας τα αποτελέσματα των σπουδών σου εκεί σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.

Τι είναι το ECTS;
Για να διευκολύνουν την διαπανεπιστημιακή αναγνώριση ακαδημαϊκών μονάδων, η πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων έχουν υιοθετήσει το ECTS (European Credit Transfer System),δηλαδή Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων. Αυτό το σύστημα παρέχει μια κοινή κλίμακα μέτρησης σε μονάδες του φόρτου εργασίας του φοιτητή που απαιτείται για να ολοκληρώσει μια διδακτική ενότητα (ένα μάθημα), σύμφωνα με την αρχή ότι ο φόρτος εργασίας ενός κανονικού ακαδημαϊκού έτους ισοδυναμεί με 60 βαθμούς. Και στη χώρα μας εφαρμόζεται αυτό το σύστημα, έτσι δε χρειάζεται να ανησυχείς για την αναγνώριση των μαθημάτων που έχεις περάσει στο εξωτερικό όσο έλλειπες.

Πόσο καλά πρέπει να γνωρίζω τη γλώσσα της χώρας που θα πάω;
Θα πρέπει να έχεις επάρκεια της γλώσσας στην οποία θα διδάσκονται τα μαθήματα που θα παρακολουθείς. Η επάρκεια μπορεί να προέρχεται από κάποιο αναγνωρισμένο πτυχίο, από μαθήματα αυτής της γλώσσας που έχεις παρακολουθήσει στο πανεπιστήμιο ή εάν έχεις ζήσει κάποιο διάστημα στο εξωτερικό.

Γίνονται μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας;
Ναι, γενικά μπορείς να παρακολουθήσεις τέτοια μαθήματα, είτε στο πανεπιστήμιό σου πριν την αναχώρησή σου, είτε στο πανεπιστήμιο της χώρας υποδοχής, πριν την έναρξη της περιόδου σπουδών σου εκεί. Σε χώρες, των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι τόσο διαδεδομένη, συχνά προσφέρονται εντατικά μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας 4-8 εβδομάδων χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. Μέχρι στιγμής, αυτό ισχύει για τις παρακάτω χώρες: Ιταλία, Πορτογαλία, Δανία, Φινλανδία, Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα), Ολλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία και Σουηδία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παρακολουθήσεις μαθήματα επί ένα ακαδημαϊκό έτος εδώ ή επί τουλάχιστον ένα εξάμηνο στην χώρα υποδοχής. Οι αιτήσεις για όσους ενδιαφέρεστε για το συγκεκριμένο, θα πρέπει να προηγηθούν των υπολοίπων αιτήσεων, ώστε να υποβληθούν εγκαίρως στο Ι.Κ.Υ. το οποίο θα κάνει και την τελική επιλογή.

Πού θα βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή;
Οι συνεννοήσεις για το πού θα μείνεις είναι αποκλειστικά δική σου ευθύνη. Εσύ θα πρέπει να κινήσεις τις διαδικασίες εύρεσης στέγης. Συχνά, η φθηνότερη λύση είναι να βρεις δωμάτιο στις εστίες. Θα πρέπει, λοιπόν, αν σε ενδιαφέρει, να επικοινωνήσεις με το γραφείο φοιτητικής στέγης του πανεπιστημίου υποδοχής όσο το δυνατόν νωρίτερα. Εννοείται ότι τα αρμόδια γραφεία για το πρόγραμμα SOCRATES τόσο του δικού σου όσο και του ξένου πανεπιστημίου θα σε στηρίξουν, παρέχοντάς σου χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές. Το σπίτι σου όμως θα το βρεις μόνος σου. Κοίτα τις τοπικές αγγελίες αν δε βρίσκεις άκρη, ζήτα όμως και βοήθεια από παλιότερους Ερασμίτες. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν!

Σε τι θα με ωφελήσει επαγγελματικά το ERASMUS;
Το κυριότερο που αναζητάει κανείς πηγαίνοντας για Erasmus είναι η εμπειρία, η περιπέτεια, η γνωριμία νέων φίλων και η επαφή με εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών. Στο Erasmus οι φοιτητές περνάνε καλά! Ταυτόχρονα όμως με την εμπειρία, πρόσφατες έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι προοπτικές εύρεσης εργασίας αυξάνονται αισθητά για κάποιον που έχει περάσει κάποιο χρόνο στο εξωτερικό. Πολλοί πρώην φοιτητές του ERASMUS και ειδικά όσοι έμειναν για μεγάλο διάστημα έξω (6-12 μήνες), συχνά επιτυγχάνουν, βρίσκοντας δουλειές που σχετίζονται με ικανότητες που αποκτώνται ή ενισχύονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα ξένες γλώσσες, γνώσεις για το σύστημα της χώρας που τους φιλοξενούσε, καθώς και γνώσεις από πρώτο χέρι της κουλτούρας και της κοινωνικής κατάστασης εκεί. Γενικά, λέγεται ότι όταν γνωρίζεις τον κόσμο έξω από την πατρίδα σου ανοίγουν οι ορίζοντές σου, σκέφτεσαι διαφορετικά.

Υπάρχουν φοιτητικοί σύλλογοι που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα;
Υπάρχουν διάφοροι φοιτητικοί οργανισμοί από όπου μπορείς να πάρεις πληροφορίες σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια και για το τι σημαίνει να είσαι φοιτητής ERASMUS.


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ AIESEC
Το Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης της AIESEC δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, να εργαστούν και να ζήσουν σε μία από τις 107 χώρες του δικτύου της από 2 μήνες έως 18 μήνες. Στόχος του Προγράμματος, είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό καθώς και να γνωρίσουν ανθρώπους και τον τρόπο ζωής τους.

Τι είναι η AIESEC;
Η AIESEC είναι ο 3ος μεγαλύτερος εθελοντικός οργανισμός παγκοσμίως που διοικείται αποκλειστικά από φοιτητές και πραγματοποιεί το Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης (ΠΔΠΑ) από το 1948. Το δίκτυό της περιλαμβάνει 107 χώρες και 1700 πανεπιστήμια σ’ όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, υπάρχει σε 7 Πανεπιστήμια: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Υπάρχουν κάποια αριθμητικά στοιχεία;
Κάθε χρόνο η AIESEC πραγματοποιεί πάνω από 9000 ανταλλαγές παγκοσμίως, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε νέους από όλο τον κόσμο να ζήσουν μια μοναδική εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό, μέσω του Προγράμματος Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης. Ταυτόχρονα, διοργανώνονται πάνω από 350 συνέδρια και παρέχονται πάνω από 8.000 ηγετικές θέσεις εντός του οργανισμού, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη των μελών της AIESEC , δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους νέους να πάρουν πρωτοβουλίες και να δράσουν μέσω του οργανισμού

Ποιες είναι οι κατηγορίες πρακτικής άσκησης;
Υπάρχουν 4 ειδών κατηγορίες για Πρακτική Άσκηση:

Management Traineeships:
οι θέσεις που προσφέρονται σχετίζονται με τη διοίκηση, τον οικονομικό και λογιστικό τομέα, marketing και ανθρώπινο δυναμικό.

Technical Traineeships:πρακτική άσκηση με θέσεις που σχετίζονται με το management και την ανάπτυξη στον πληροφοριακό τομέα, software, δίκτυα και βάσεις δεδομένων.

Development Traineeships:συνήθως σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, ανταλλαγές εθελοντικού χαρακτήρα πάνω σε διάφορα κοινωνικά θέματα.

Παραδείγματα:
Κοινωνικό έργο:Συμβουλευτική για μειονότητες, οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων.

Οικονομική ανάπτυξη:Συμβουλευτική επιχειρήσεων (σε δυσχερές οικονομικό περιβάλλον), έρευνα σε σχέση με την ανάπτυξη του περιβάλλοντος.
Τομέας Υγείας Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων για κοινωνικά θέματα υγείας (π.χ. AIDS), έρευνα σε θέματα υγείας και την επιρροή τους στην κοινωνία.

Δυνατότητες ανάπτυξης:Έρανοι – Έρευνα και ανάλυση – Συμβουλευτική – Σχεδιασμός ιστοσελίδων.

Κοινωνική ανάπτυξη:Έρευνα, ισότητα δύο φύλων, φτώχεια, ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικά ζητήματα κ.λ.π.
Η εργασία αυτή μπορεί να έχει ως εργοδότη Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μη κυβερνητικούς οργανισμούς αλλά και κυβερνητικά προγράμματα (στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές κι από το 1ο έτος).

Εducational Traineeships:οι θέσεις σχετίζονται με την προώθηση, την ανάπτυξη του ατόμου, τη διδασκαλία και τον συμβουλευτικό τομέα.

Ποια είναι ακριβώς τα στάδια προετοιμασίας;
1. Διαδικασία αιτήσεων και επιλογή- Στην διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, υπάρχουν δύο περίοδοι κατα τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για πρακτική άσκηση. Οι περίοδοι αυτοί δεν έχουν προκαθορισμένες ημερομηνίες αλλα αποφασίζονται εκ νέου κάθε έτος. Ο φοιτητής, αφού υποβάλλεί την αίτησή του περνάει από το στάδιο της συνέντευξης. Έπειτα γίνεται η επιλογή των φοιτητών. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των φοιτητών που θα επιλεγούν, βασικό κριτήριο επιλογής είναι η καταλληλότητα του φοιτητή για την συμμετοχή τουστο πρόγραμμα.
2. Προετοιμασία – Σε αυτό το βήμα οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που τους προσφέρει η AIESEC, με σκοπό την προετοιμασία τους για την έντονη εμπειρία που θα τους προσφέρει η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.
3. Matching – αυτή είναι η διαδικασία της αντιστοίχισης του φοιτητή με την κατάλληλη επιχείρηση. Δίνεται στον φοιτητή η κατάλληλη εκπαίδευση, καθώς και η πρόσβαση στη βάση δεδομένων μας, όπου υπάρχουν όλες οι προσφερόμενες θέσεις.
4. Υποδοχή και ένταξη – όταν ξεκινήσει η πρακτική άσκηση του φοιτητή στη χώρα που έχει επιλέξει η δουλειά του οργανισμού δεν έχει τελειώσει. Η AIESEC της συγκεκριμένης χώρας αναλαμβάνει την υποδοχή και την κοινωνική ένταξη του φοιτητή μέσω διαφόρων διαδικασιών και δραστηριοτήτων.
5. Επανένταξη – μετά το τέλος του προγράμματος, αρμοδιότητα της AIESEC είναι να υποστηρίξει και να βοηθήσει τον φοιτητή στη διαδικασία της αναπροσαρμογής και της επανένταξης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
H AIESEC δίνει έμφαση στην κατανόηση του ατόμου σε σχέση με το τι έχει κερδίσει από την εμπειρία του στο εξωτερικό (skills, knowledge, attitudes, values), καθώς και στο να μεταφέρει την εμπειρία του σε άλλους ανθρώπους, προετοιμάζοντας άλλους φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν το ίδιο βήμα. Η ΑIESEC προσπαθεί να δώσει ερεθίσματα στους φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης αφού επιστρέψουν προκειμένου να ψάξουν μέσα τους και να αναλύσουν την εμπειρία αυτή.

Υπάρχουν ιδιαιτερότητες του προγράμματος;
Λόγω της ανταγωνιστικότητας του Προγράμματος οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν ζώνες χωρών και όχι συγκεκριμένες χώρες. Οι ζώνες αυτές διαχωρίζονται βάσει γεωγραφικής θέσης, γλώσσας ή εμπορικής ζώνης (π.χ. E.Ε.).

Τι πρέπει να γνωρίζω για τις ημερομηνίες;
Το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται τρεις(3) φορές κάθε χρόνο:
Περίοδος Σεπτεμβρίου για όσους ενδιαφέρονται να φύγουν από Οκτώβριο και μετά.
Περίοδος Δεκεμβργίου για όσους ενδιαφέρονται να φύγουν από Ιανουάριο και μετά.
Περίοδος Μαρτίου για όσους ενδιαφέρονται να φύγουν από Απρίλιο και μετά.

Τι έγγραφα πρέπει να καταθέσω εκτός από την αίτηση;
Αναλυτική βαθμολογία (δεν χρειάζεται επικύρωση)
Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν)
CV (σε όσες γλώσσες γνωρίζεις)
Motivation Letter (μία επιστολή προς κάθε οργανισμό / επιχείρηση με τους οποίους θα υπάρξει δυνητικά συνεργασία) (σε όσες γλώσσες γνωρίζεις)
Πτυχία ξένων γλωσσών (φωτοτυπία)

Επίσης πρέπει να εκπληρώσεις τις εξής υποχρεώσεις:
Παρακολούθηση του Information Seminar:
Σκοπός του Information Seminar είναι να δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την AIESEC, ώστε οι φοιτητές να γνωρίσουν το μη-κυβερνητικό οργανισμό που επιλέγουν να συνεργαστούν. Προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στο Information Seminar παρέχονται πληροφορίες για το Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης (πως λειτουργεί, ποια είναι η ζήτηση στο δίκτυο τη δεδομένη στιγμή, ποιες αιτήσεις έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες εύρεσης θέσης εργασίας).

Language Tests:
Σκοπός των Language Tests είναι να πιστοποιηθεί το επίπεδο στο οποίο κάθε συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης γνωρίζει τις γλώσσες τις οποίες έχει συμπληρώσει στην αίτηση συμμετοχής του. Η συμμετοχή στα Language Tests είναι υποχρεωτική. Εξαιρούνται μόνο όσοι φοιτητές έχουν πάρει πτυχίο ξένων γλωσσών σε διάστημα μικρότερο ή ίσο των 2 τελευταίων ετών.

Παρακολούθηση Assessment Center
Το Assessment Center είναι η συνέντευξη, στην οποία παρευρίσκεται ένας συνεργάτης και ένα μέλος της AIESEC. Σκοπός αυτής της συνέντευξης είναι να διαπιστωθούν οι στόχοι και οι προσδοκίες των υποψηφίων σε σχέση με το Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης της AIESEC και κατά πόσο οι προσδοκίες αυτές μπορούν να επαληθευθούν μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς επίσης και το αν είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν της πρόκλησης μιας τέτοιας εμπειρίας στο εξωτερικό.

Παρακολούθηση Preparation Seminar
Το Σεμινάριο Προετοιμασίας της AIESEC συμμετέχουν οι φοιτητές που πέρασαν τη διαδικασία επιλογής και διοργανώνεται προκειμένου να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν αρτιότερα για την εμπειρία τους στο εξωτερικό.

Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής;
Εγγύηση: 45 €
Η εγγύηση επιστρέφεται:
α) Όταν επιστρέψει ο φοιτητής από το Traineeship και ολοκληρώσει την αξιολόγησή του καθώς και την έκθεση που απαιτείται.
β) Αν από υπαιτιότητα της AIESEC δεν βρεθεί Traineeship.
Η εγγύηση δεν επιστρέφεται:
α) Αν με απόφαση του φοιτητή διακοπούν οι διαδικασίες εύρεσης Traineeship.
β) Αν κατά την διάρκεια του Traineeship δημιουργηθούν προβλήματα στο εξωτερικό, για τα οποία είναι υπεύθυνος ο φοιτητής.
γ) Αν αρνηθεί ο φοιτητής θέση εργασίας που ανταποκρίνεται στη δική του αίτηση.
Fee: 120 €. Το Fee αποτελεί μέρος των λειτουργικών εξόδων για τις διαδικασίες εύρεσης πρακτικής.
Fee matched: 30 €
Το ποσό αυτό καταβάλλεται μόλις βρεθεί Traineeship και αποτελεί ένα είδος δέσμευσης από την πλευρά του φοιτητή για το Traineeship το οποίο προηγουμένως έχει δεχτεί.
Για τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί η καταβολή της εγγύησης και του fee αποτελούν προϋπόθεση για την έναρξη των διαδικασιών για την εύρεση του Traineeship.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
AIESEC ARISTOTLΕ UNIVERSITY of THESSALONIKI
Εξωτ. Διάδρομος Κτίριο ΝΟΠΕ
ΤΗΛ: +30 2310 246165
E-MAIL: auth.gr@aiesec.net
WEBSITE:www.aiesec.org/greece/auth
AIESEC University of Macedonia
Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ:+30 2310 891562
E-MAIL: aiesec.uom@gmail.com
WEBSITE:www.aiesec.org/greece/universityofmacedonia


Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *