Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην Ελλάδα τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από το Νόμο 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες. Τόσο ο δικτυακός μας τόπος, όσο και οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τη σχετική Νομοθεσία, κυρίως με αποδοχή και αναγνώριση των παρακάτω ειδικών ρυθμίσεων, οι οποίες καλύπτουν τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου mycampus.gr καθώς και τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών από το mycampus.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο δικτυακός μας τόπος συλλέγει αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – χρηστών – μελών που εγγράφονται στις υπηρεσίες μας ή χρησιμοποιούν αυτές, όταν επισκέπτονται τις σελίδες του και για το λόγο αυτό γίνεται Δήλωση για τήρηση Αρχείου ενώπιον της αρμόδιας Αρχής. Το mycampus.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – χρηστών – μελών για την ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του mycampus.gr
και για την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή του δικτυακού μας τόπου και να ζητήσει την διόρθωση ή διαγραφή του από αυτόν.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η mycampus.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο διάθεση ή δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών – μελών του mycampus.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το mycampus.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – χρηστών – μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση του εκάστοτε  επισκέπτη / χρήστη / μέλους για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων, η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το mycampus.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών – μελών  ή αυτή επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Επισκέπτες – χρήστες του κόμβου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του κόμβου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους ο κόμβος διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι παρούσες ρυθμίσεις Προστασίας προσωπικών δεδομένων διέπονται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές Δίκαιο. Οποιαδήποτε τυχόν μελλοντική αλλαγή των τελευταίων θα αποτελέσει και αντικείμενο των δικών μας σχετικών ρυθμίσεων, τις οποίες επιφυλασσόμαστε ρητά να τροποποιήσουμε στο μέλλον, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, έτσι ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στο εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του δικτυακού μας τόπου παρακαλούνται για τους παραπάνω λόγους να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτυακού μας τόπου συνεπάγεται ότι οι χρήστες αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.