διάβασε το

Εργαζόμενοι φοιτητές στα χρόνια της κρίσης

Όλο και περισσότεροι είναι οι φοιτητές που παρατάνε το τάβλι και πιάνουν το δίσκο. Η φοιτητική εργασία είναι πλέον περισσότερο αυτονόητη από παλιότερα. Το οικογενειακό χαρτζιλίκι δε φτάνει πολλές φορές για να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες, την ώρα που τα εισοδήματα έχουν συρρικνωθεί, αλλά τα πάγια έξοδα και οι τιμές στα προϊόντα αυξάνονται ή παραμένουν ίδια.

Πρακτική Άσκηση από το ΔΠΘ

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την εκτέλεση της πράξης «Πρακτική Άσκηση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», που…