διάβασε το

Μετεγγραφές | 3.000 φοιτητές δε θα πάρουν μετεγγραφή

Από τις 13.000 αιτήσεις για μετεγγραφή οι 10.000 θα γίνουν αποδεκτές καθώς στην κατηγορία των αιτούντων για οικονομικούς λόγους μόνο το 10% επί του αρχικού αριθμού των εισακτέων μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο τμήμα.