Το Health Festival είναι γεγονός – Oι νικητές

Health Festival – Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής για τη Δημόσια Υγεία

“Health Festival: Ένα συνέδριο από φοιτητές Ιατρικής για φοιτητές Ιατρικής”

Είσαι ενήμερος για τα νέα δεδομένα και τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη φαρμακευτική προσέγγιση των Καρδιαγγειακών Νοσημάτων και του Διαβήτη;

Γνωρίζεις τη σύνδεση των νοσημάτων φθοράς με τον σύγχρονο τρόπο ζωής; Έχεις ακούσει ξανά για την ‘κινητοποιό συνέντευξη’ και άλλες τεχνικές με τις οποίες θα πείθεις τους μελλοντικούς σου ασθενείς να υιοθετούν υγεινές συνήθειες; Έχεις προβληματιστεί για τις αλλαγές στο σύστημα υγείας όσο αφορά τα Μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα;

Έχεις ενημερώσει ποτέ το ευρύ κοινό στα πλαίσια μιας δράσης δρόμου για μείζονα θέματα Δημόσιας Υγείας;

Τα παραπάνω ζητήματα αποτελούν ένα δείγμα αυτών που θα θιχτούν στα πλαίσια του Health Festival,
του Πανελλήνιου Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής για τη Δημόσια Υγεία που διοργανώνει η HelMSIC.

Σχετικά με τη HelMSIC

H HelMSIC – Hellenic Medical Students’ International Committee (Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων
Φοιτητών Ιατρικής) είναι ένα ανεξάρτητο σωματείο μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού, μη κομματικού
χαρακτήρα. Με ιστορία 60 χρόνων, μέλη της αποτελούν όλοι οι φοιτητές Ιατρικής κατόπιν εγγραφής τους
σε μια από τις 7 Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας. Οι δράσεις μας εστιάζονται κατά βάση σε έξι θεματικές, τις
ερευνητικές και κλινικές ανταλλαγές φοιτητών Ιατρικής, την δημόσια υγεία, την ιατρική εκπαίδευση, τη
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS και τα ανθρώπινα δικαιώματα
και την ειρήνη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο website της οργάνωσης, www.helmsic.gr

Τις δράσεις της HelMSIC συνιστούν βιωματικά σεμινάρια που χρησιμοποιούν μεθόδους ομοταγούς
εκπαίδευσης, εκπαιδευτικά workshops, συνέδρια, ημερίδες, trainings που απευθύνονται σε φοιτητές
Ιατρικής και δράσεις δρόμου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού γύρω από
διάφορα θέματα υγείας που εμπίπτουν στις παραπάνω θεματικές.

Η HelMSIC αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο φοιτητών Ιατρικής στην Ελλάδα με πάνω από 10.000 μέλη και
παράλληλη πρόσβαση σε δίκτυα νέων Ιατρών και την Ιατρική Κοινότητα.

Έχοντας εντοπίζει την ανάγκη για εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής σχετικά με τη Δημόσια Υγεία και τα
μη μεταδιδόμενα νοσήματα που καλύπτονται μονομερώς από τα προγράμματα σπουδών των Ιατρικών
Σχολών, διοργανώνει για πρώτη χρονιά το Health Festival, ένα πανελλήνιο συνέδριο που απευθύνεται σε
φοιτητές Ιατρικής και αφορά τη Δημόσια Υγεία.

Το Health Festival είναι ένα συνέδριο Δημόσιας Υγείας που διοργανώνεται αποκλειστικά από φοιτητές
Ιατρικής και απευθύνεται σε φοιτητές Ιατρικής απ’ όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτου έτους σπουδών. Οι
θεματικές που πραγματεύονται αλλάζουν από συνέδριο σε συνέδριο, ώστε οι φοιτητές να έχουν τη
δυνατότητα εκπαίδευσης σε μια πληθώρα θεματικών που αφορούν τη Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα όπως:
Μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα και Πρόληψη, Ψυχική Υγεία, Μικροβιακή Αντοχή, Καρκίνος, Λοιμώδη Νοσήματα και άλλα πολλά. Εκτός από θεματική το συνέδριο αλλάζει και τόπο διεξαγωγής, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο στους φοιτητές Ιατρικής και των 7 Τοπικών Επιτροπών που φιλοξενούν Ιατρική Σχολή.

Πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), του
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς , της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Ιατρικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την στήριξη των συνεργατών της HelMSIC.

Οι βασικoί στόχοι του Συνεδρίου είναι:

● Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών Ιατρικής για θέματα Δημόσιας Υγείας
● Ευαισθητοποίηση των φοιτητών Ιατρικής για την πρόσβαση στην Υγεία
● Εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής για άσκηση της Ιατρικής με γνώμονα τη Δημόσια Υγεία
● Συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των φοιτητών Ιατρικής
● Ολιστική προσέγγιση των θεμάτων που θίγονται με στόχο την απόκτηση ολοκληρωμένων
γνώσεων
● Έμφαση στην αξία της πρόληψης και πως αυτή πρέπει να προωθείται από τους επαγγελματίες
υγείας
● Ενημέρωση του κοινού για θέματα Δημόσιας Υγείας με εμπλοκή των φοιτητών Ιατρικής
Το Health Festival αποτελεί ένα πρωτοπόρο συνέδριο με καινοτόμες δράσεις που εφαρμόζονται για πρώτη
φορά σε συνέδριο φοιτητών Ιατρικής στην Ελλάδα και το κάνουν να ξεχωρίζει. Χαρακτηριστικό του
αποτελεί η διαδραστικότητα και η ευκαιρία για ενεργή συμμετοχή των φοιτητών Ιατρικής σε όλα τα στάδια
του.

Το πρώτο στάδιο είναι ένα διήμερο συνέδριο που περιλαμβάνει ομιλίες και εκπαιδευτικά workshops από
εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας σχετικά με το σακχαρώδη διαβήτη και τα καρδιαγγειακά νοσήματα,
καθώς καιTrainings από ειδικούς Eκπαιδευτές Oμοταγούς Eκπαίδευσης (Peer Education Trainers) της
HelMSIC.

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει δράση δρόμου (street action) στην οποία οι συμμετέχοντες του συνεδρίου
θα ενημερώνουν το ευρύ κοινό για το διαβήτη και τα καρδιαγγειακά νοσήματα και παράλληλα θα
διενεργούν προληπτικούς ελέγχους (πχ. σακχαρομέτρηση, μέτρηση αρτηριακής πίεσης). Συμπληρωματικά
θα ακολουθήσουν γυμναστικά δρώμενα, διανομή υγιεινών γευμάτων και φυσικών χυμών, με στόχο την
προαγωγή του υγιεινού τρόπου ζωής.

Πότε θα πραγματοποιηθεί;

Από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου 2018

Που θα πραγματοποιηθεί;

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η δράση δρόμου θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία
Αριστοτέλους.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές Ιατρικής απ’ όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτου έτους σπουδών. Η
συμμετοχή πραγματοποιείται μετά από δήλωση ενδιαφέροντος σε αντίστοιχη φόρμα, που θα βρείτε
παρακάτω. Για την κατανομή στα workshops απαιτείται διαφορετική δήλωση.

Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής;

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 25 ευρώ και περιλαμβάνει το υλικό του συνεδρίου, coffee
breaks και γεύμα τις ημέρες του συνεδρίου.

Διαδικασία πληρωμής:

Η πληρωμή του fee μπορεί να πραγματοποιηθεί από την έναρξη του registration έως και την Κυριακή
18/03.

Περισσότερες πληροφορίες για την καταβολή που fee θα λάβετε μετά την δήλωση συμμετοχή σας.

Πολιτική ακύρωσης:

Μέχρι Κυριακή 18/03: Ακύρωση και επιστροφή χρημάτων.

Από 18/03 και μετά: Ακύρωση χωρίς επιστροφή χρημάτων.

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο registration@helmsic.gr

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή έως τις 14/03 ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

Health Festival 2018 | Δήλωση συμμετοχής

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το Health Festival στο facebook event ΕΔΩ:
ή στο website της HelMSIC ΕΔΩ

Ενημερώσου.

Ευαισθητοποιήσου.

Δράσε για την υγεία!


Οι νικητές για τις 2 διπλές προσκλήσεις 

 

Βιολέττα Σταματίου

Γιώργος Σαμαράς


Η συντακτική ομάδα του mycampus.gr ψάχνει για σένα θέματα που...εμπνέουν!

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *