Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας αλλάζει τα πάντα στα ΑΕΙ

Η τελική έκδοση του πολυνομοσχεδίου για τα ΑΕΙ φέρνει τον κωδικό «τελικό 7.2» και το υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο να το προωθήσει προς ψήφιση στην ελληνική Βουλή. Το νομοσχέδιο αποτελείται κατά 90% από άρθρα που αφορούν τα πανεπιστήμια και συγκεκριμένα:
 • Διορθώνεται η διάταξη που άφηνε περιθώριο να ορισθούν ως και φοιτητές ή διοικητικοί υπάλληλοι ως μέλη των νέων μεταβατικών πρυτανικών συμβουλίων. Στη νέα διάταξη αναφέρεται ότι τα μέλη των πρυτανικών συμβουλίων θα είναι ο πρύτανης και δύο ή τρεις αναπληρωτές πρυτάνεις και όχι απλά δύο ή τρία μέλη της Συγκλήτου όπως αναφερόταν στην αρχική μορφή.
 • Καταργείται σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες η ηλεκτρονική ψήφος, βασική κατάκτηση η οποία επέτρεψε την ολοκλήρωση εκλογικών διαδικασιών, καθώς στο παρελθόν όποιος διαφωνούσε έκλεβε κάλπες και έκαιγε ψηφοδέλτια.
 • Για το πανεπιστημιακό άσυλο παραμένει η φράση: «Το ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την προστασία του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση και την εργασία έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει».
 • Από την αρχική εκδοχή της ανεξέλεγκτα αυξημένης εκπροσώπησης των φοιτητών στις Συγκλήτους πλέον ορίζεται ότι δεν θα ξεπερνούν το 30% των μελών ΔΕΠ. Αρχικά οι φοιτητές είχαν φτάσει σχεδόν το 1 προς 1 με τους καθηγητές.
 • Επιστρέφουν πρυτανικά συμβούλια, κάλπες και ψηφοδέλτια στις πρυτανικές εκλογές και κάθε υποψήφιος πρύτανης θα έχει μαζί του κατ’ ανώτερο τρεις αντιπρυτάνεις και μία θητεία τεσσάρων ετών χωρίς δυνατότητα ανανέωσης
 • Το Τμήμα επιστρέφει ως η βασική ακαδημαϊκή μονάδα στα ΑΕΙ.
 • Οι «αιώνιοι» φοιτητές που διαγράφηκαν επιστρέφουν, αν θέλουν, με έγγραφη αίτησή τους.

Τέλος και η Τράπεζα Θεμάτων

 • Για σχολεία, ιδιωτικά και δημόσια και φροντιστήρια το νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση τόσο της αξιολόγησης και όλων των διατάξεων που την αφορούν όσο και της Τράπεζας Θεμάτων.
 • Καταργούνται τα μαθήματα ή οι εξετάσεις που διοργάνωναν ιδιωτικά σχολεία την Κυριακή, καθώς και η δυνατότητα λειτουργίας φροντιστηρίων στο εσωτερικό τους. Στα φροντιστήρια επιβάλλονται 21 ώρες εργασίας των εκπαιδευτικών τους και απαγορεύεται το μάθημα την Κυριακή. Οπως ορίζεται, δεν είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε αργίες Πάσχα και Χριστουγέννων αλλιώς θα αμείβονται με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
 • Επανέρχεται με τη μορφή «αντισταθμιστικών μέτρων» η πρόσθετη διδακτική στήριξη και η ενισχυτική διδασκαλία.

Αλλα δύο χρόνια για το 10%

 • Το 10% των υποψηφίων παλαιότερων ετών για πανελλαδικές εξετάσεις παρατείνεται ως το 2016-17. Οπως ορίζεται στο νομοσχέδιο, απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2014-15 και προηγούμενων οι οποίοι συμμετείχαν ή προετοιμάστηκαν για να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής του Ν. 2525/1997, έχουν το δικαίωμα να διαγωνισθούν με το ανωτέρω καταργηθέν σύστημα κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη (2015-16 και 2016-17) προκειμένου να εγγραφούν στο 10% των θέσεων των τμημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Εναλλακτικά, έχουν το δικαίωμα κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής που ψηφίστηκε προ ημερών, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα εγγραφής σε κάποιο ειδικό ποσοστό θέσεων των πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Απαιτείται να καταθέσουν ως τις 25 Φεβρουαρίου στο σχολείο από όπου αποφοίτησαν ενυπόγραφη αίτηση με την οποία θα δηλώνουν Ομάδα Προσανατολισμού και μαθήματα στα οποία θα διαγωνισθούν.

Μετεγγραφές με μόρια από 9 κριτήρια

Κάθε ΑΕΙ θα κοινοποιεί στο υπουργείο Παιδείας τον αριθμό φοιτητών που μπορεί να μετεγγράψει και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% των εισακτέων του. Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος θα συγκεντρώνει από τα ακόλουθα εννέα κριτήρια:

1. Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και αυτό των μελών της οικογένειάς του για το τρέχον οικονομικό έτος (όπως και για όλα τα ποσά των υπολοίπων κριτηρίων), δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των 3.000 ευρώ (τα ποσά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του υπουργού): μόρια 5.

2. Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και αυτό των μελών της οικογένειάς του δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των 6.000 ευρώ (3.001€ ως 6.000€):
μόρια 4.
3 . Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και αυτό των μελών της οικογένειάς του δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των 8.000 ευρώ (6.001€ ως 8.000€): μόρια 3. Η μοριοδότηση των παραπάνω περιπτώσεων, όπως αναφέρεται, γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα της σχετικής δήλωσης του δικαιούχου.
4. Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς: μόρια 2.
5. Να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας: μόρια 2.
6. Να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας: μόριο 1.
7. Να έχει αδελφό ή αδελφή προπτυχιακό φοιτητή που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις: μόριο 1. Στην περίπτωση αυτή των δικαιούχων, μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για τη μετεγγραφή έχει ο τόπος που δεν είναι οι πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8. Να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή τις παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/17897/Β6/14 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης: μόριο 1.
9. Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα ή να είναι τέκνο άγαμης μητέρας: μόριο 1.
Σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *